Youlean Loudness Meter 2.5 beta - nadzieje

Rzadko testuję wersje beta, ale tym razem zrobię wyjątek, bo rzecz mnie bardzo zainteresowała. Youlean Loudness Meter używam od kilku już lat, ale do tej pory był to po prostu analizator głośności. Można było wybrać sobie jeden z gotowych profilów, powiązanych z platformą docelową, dla której przygotowywaliśmy nagranie, a analizator sprawdzał, czy i o ile odstajemy z głośnością na plus lub minus. Oczywiście, dla użytkowników wersji Pro możliwe było także tworzenie własnych presetów czy eksportowanie wyników analizy (gdyby np. klient wymagał "certyfikatu").

Był to jednak tylko miernik, więc po stwierdzeniu, jaka jest faktyczna głośność, użytkownik musiał wrócić do edytora dźwiękowego i podnieść/obniżyć głośność o zadaną wartość. Po czym wrócić do Youleana, by się upewnić, że faktycznie osiągnął to, co zamierzał...

Po co komu Youlean?

Youlean jest przydatny m. in. dlatego, że dokonuje szybkiej analizy gotowego pliku - przeciągamy wav na okno Youleana i po paru chwilach mamy gotowy wynik. Niestety, filozofia pomiaru LUFS wymaga, by był on sprawdzony dla całości nagrania, dlatego właśnie trudno się go mierzy - są wprawdzie (prócz tej "właściwej", zintegrowanej) wartości Short-term i Momentary, które są obliczane dla krótkich fragmentów czasowych (odpowiednio - 3s i 400ms), ale nie dają one prawdziwego obrazu dla całego utworu.

Ostatecznie okazuje się, że żeby faktycznie "trafić" w docelową głośność, należy mieć w edytorze audio odpowiednią opcję, która przeanalizuje cały plik, zbada jego głośność i albo tę głośność zwiększy, albo zmniejszy (zależy, jaka jest oczekiwana wartość końcowa). Bardzo dobrze działa to w edytorze iZotope Audio (funkcja Loudness Control) i w WaveLabie Elements 11, nieco gorzej sprawy się mają w Acoustice - tam wprawdzie opcja normalizacji istnieje, ale podczas podnoszenia głośności nie jest stosowany kompresor/limiter, więc często dochodzi do miejscowych przesterowań.

Loudness Control w edytorze RX Audio Editor

Profile głośności w WaveLab Elements 11

Okno normalizacji w Acon Acoustica

Wersja beta z wodotryskiem

Dostępna obecnie wersja 2.5.2 beta Youleana doczekała się opcji normalizacji (tylko wersja Pro). Podczas przenoszenia pliku wav na okno programu, możemy zdecydować, czy chcemy przeprowadzić tylko analizę, czy także normalizację. Ta ostatnia jest przeprowadzana według aktualnie wybranych parametrów, więc warto wybrać je zawczasu.

Nareszcie zatem dodano do Youleana "brakujące ogniwo" - skoro bowiem program jest w stanie dokładnie pomierzyć głośność, dlaczego nie miałby od razu ustawiać tej docelowej, wybranej przez użytkownika? Wydaje się to całkiem naturalne i aż dziwne, że program do tej pory tego nie robił.

A jednak beta!

Niestety, mój entuzjazm opadł wkrótce po przeprowadzeniu kilku testów. Otóż o ile Youlean potrafi ściszyć nagranie do zadanego poziomu, to aktualnie nie potrafi tego samego nagrania pogłośnić:

Na stronie wersji beta znalazłem tylko informację "Compression feature might come in the future" - pytanie, czy według autorów kompresja=podnoszenie poziomu głośności?

Na szczęście jest to jedna z pierwszych wersji beta, więc istnieje nadzieja, że docelowo Youlean faktycznie będzie narzędziem mogącym w pełni "załatwić" sprawę docelowej głośności nagrania, czyli przygotować je na konkretną platformę streamingową.

Komentarze